گزارش روز

07 تیر 1401 ساعت 12:39
تابلو ورود و خروج پول حقیقی
06 تیر 1401 ساعت 14:12
گزارش بازار / بازار دستوری خوب است یا بد؟
06 تیر 1401 ساعت 12:48
تابلو ورود و خروج پول حقیقی
06 تیر 1401 ساعت 07:57
در گزارش خرداد ماه برخی از شرکت ها چه گذشت؟
05 تیر 1401 ساعت 15:38
گزارش بازار / بازار قرمز عامل گریز سهامداران
04 تیر 1401 ساعت 14:32
خودرویی ها؛ نقدینگی را بلعیدن؟
01 تیر 1401 ساعت 15:00
گزارش بازار / روزهای پرفشار و عملکردی رباتی
31 خرداد 1401 ساعت 15:19
گزارش بازار / حاکم بی نظمی های بازار
31 خرداد 1401 ساعت 08:41
پیش بینی بازار: روزنه امید به تیر ماه پرتردد
30 خرداد 1401 ساعت 15:40
چگونه بر بازی بازار چیره شویم؟
29 خرداد 1401 ساعت 15:49
بازاری که به  قرمزی اکثر نمادهایش رنگ باخت اما .....؟
28 خرداد 1401 ساعت 16:55
گزارش بازار / سهامداران به دنبال پایان زیان