گزارش روز

23 مرداد 1401 ساعت 14:00
گزارش بازار / فشار برجامی بر دوش سهامداران
22 مرداد 1401 ساعت 13:40
گزارش بازار / پیش به سوی افق های بالاتر
22 مرداد 1401 ساعت 10:34
نیمی از مرداد پر ابهام گذشت
19 مرداد 1401 ساعت 13:32
گزارش بازار / بورس برجام را باور ندارد
19 مرداد 1401 ساعت 08:01
کدام شرکت مطالبات سود سهام خود را پرداخت خواهد کرد؟
15 مرداد 1401 ساعت 13:19
گزارش بازار / بوی توافق و تحرکات بازار
12 مرداد 1401 ساعت 13:24
پردردسری بازار ، پارسال در چنین روزی آغاز شد .
11 مرداد 1401 ساعت 13:22
گزارش روز / بورس سوهان روح سهامداران
10 مرداد 1401 ساعت 13:08
گزارش روز / بازاری  مثبت اما کلیتی بلاتکلیف  .
10 مرداد 1401 ساعت 08:56
آنچه بر بازار سرمایه گذشت .
10 مرداد 1401 ساعت 07:48
اخبار مهم کدال/  فولاد گل کاشت
09 مرداد 1401 ساعت 11:02
بورس; بازنده سایر بازارها