گفتگو و مصاحبه

29 شهریور 1401 ساعت 07:35
بازار امروز هم چنگی به دل نخواهد زد 
28 شهریور 1401 ساعت 07:55
اغمای بازار سرمایه و انتظار رسیدن به سطوح حمایتی
23 شهریور 1401 ساعت 07:08
انتظار رفع بخشی از مشکلات صندوق های دولتی 
21 شهریور 1401 ساعت 11:14
ابهامات سیاسی؛‌ عامل خروج نقدینگی و ترس سرمایه گذاران  
20 شهریور 1401 ساعت 07:28
انتظار اتفاقی متفاوت در بازارسرمایه
14 شهریور 1401 ساعت 10:38
ابهام در نرخ های جهانی عامل رکود بازارسرمایه
13 شهریور 1401 ساعت 11:22
از ابهامات موجود تا عدم پیش بینی بازار
12 شهریور 1401 ساعت 08:17
بازارسرمایه گیج و گنگ اخبار برجامی
07 شهریور 1401 ساعت 08:42
معاملاتی متعادل و باثبات در راه است؟!
05 شهریور 1401 ساعت 15:44
خرید و فروش سرمایه گذاران با چاشنی احتیاط
02 شهریور 1401 ساعت 08:15
چرخش مثبت در کلیت بازار
01 شهریور 1401 ساعت 08:08
راه سخت برای برخی از گروه ها