گفتگو و مصاحبه

23 آبان 1401 ساعت 16:50
  جهت دهی بازار با دو صنعت پالایشی و خودروسازی
21 آبان 1401 ساعت 22:58
بازاری مثبت  با ریسک های سیستماتیک
21 آبان 1401 ساعت 22:58
بازاری مثبت  با ریسک های سیستماتیک
17 آبان 1401 ساعت 16:24
دو پارامتر مهم در شرایط کنونی بازار 
11 آبان 1401 ساعت 22:02
صعودی محتاط
10 آبان 1401 ساعت 17:02
ضرورت رفع و حذف قوانین آنی 
08 آبان 1401 ساعت 15:40
چالش های ده گانه بازارسرمایه 
04 آبان 1401 ساعت 15:00
بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ / شاخص منفی بورس ادامه دارد؟
02 آبان 1401 ساعت 15:26
نا امیدی بازار از احیای برجام / سناریوی تکراری فروش اوراق در راه است 
25 مهر 1401 ساعت 18:53
سایه رکود بر قلب تپنده اقتصاد / پیشتازی بازارهای موازی 
24 مهر 1401 ساعت 17:32
پوشش سرخ بازار با سیاست های سیاه
17 مهر 1401 ساعت 18:09
 عدم رفع مشکلات بازار با جلسات وزیران و مدیران