گفتگو و مصاحبه

16 بهمن 1402 ساعت 13:21
عضویت رسمی کارگزاری «پاداش» در فرابورس
21 شهریور 1402 ساعت 08:00
منتظر جهش بازار نباشید / بی اعتمادی بازار ادامه خواهد داشت؟!
18 شهریور 1402 ساعت 14:56
کدام صنایع از تغییر نرخ تسعیر ارز تاثیر می‌گیرند؟
14 شهریور 1402 ساعت 10:34
انتظار بازاری مثبت در هفته آتی /  بازارسرمایه نیازمند تلنگر قوی 
12 شهریور 1402 ساعت 14:09
تایید و تکذیبیه های ناتمام بورسی / تنور داغ دلار با شایعات اقتصادی
07 شهریور 1402 ساعت 11:23
شایعات بورسی همراه با رانت های اقتصادی
05 شهریور 1402 ساعت 08:14
خریداران دست به ماشه / گمانه زنی های نرخ خوراک ادامه دارد
01 مرداد 1402 ساعت 08:12
اقتصاد در لبه تیغ دلار 
28 تیر 1402 ساعت 07:16
تقاضا در بازارهای موازی پیشی نخواهد گرفت
27 تیر 1402 ساعت 08:18
تبعات دست درازی دولت در اقتصاد
25 تیر 1402 ساعت 07:19
عدم نشانه های برگشت بازار
18 تیر 1402 ساعت 07:25
روزهای خاکستری در بورس