گزارش روز

27 فروردین 1403 ساعت 14:59
صندوق تثبیت حامی بازار
26 فروردین 1403 ساعت 15:00
تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر بورس
25 فروردین 1403 ساعت 14:54
سقوط سنگین بازار
20 فروردین 1403 ساعت 15:11
بازار سبزپوش شد
19 فروردین 1403 ساعت 14:57
سایه ترس همچنان بر بازار حاکم است
18 فروردین 1403 ساعت 15:05
اولین سقوط آزاد بورس سال 1403
14 فروردین 1403 ساعت 14:56
ساز مخالف بورس با سایر بازارها
27 اسفند 1402 ساعت 14:30
بازگشت روند مثبت
21 اسفند 1402 ساعت 15:04
معکوس شاخص با خودرویی ها
19 اسفند 1402 ساعت 15:14
پایان بازار نیمه تعطیل
14 اسفند 1402 ساعت 14:38
شاخص آرام گرفت..
13 اسفند 1402 ساعت 15:00
صعود بعد از سقوط