گزارش روز

20 اردیبهشت 1401 ساعت 06:47
گزارش بازار: کوچک ها تاختند
11 اردیبهشت 1401 ساعت 05:09
گزارش بازار:نگاه گوشه چشمی به بزرگان بازار 
10 اردیبهشت 1401 ساعت 05:51
گزارش بازار:  اوج "کوچک"ها در بهار
04 اردیبهشت 1401 ساعت 06:45
گزارش بازار: دست انداز میان راه
29 فروردین 1401 ساعت 06:01
گزارش روز: 1.500 مثل آب خوردن فتح شد...
27 فروردین 1401 ساعت 06:04
گزارش بازار: بازگشت تقاضا به بازار سهام
23 فروردین 1401 ساعت 06:26
گزارش بازار: عوارض صادرات، مانعی در راه رسیدن به 1.500
21 فروردین 1401 ساعت 04:33
گزارش بازار: ظاهرا بازار تمایلی به اصلاح ندارد...
20 فروردین 1401 ساعت 06:17
گزارش روز: شروع سبز بازار سهام در بهار 1401
15 فروردین 1401 ساعت 06:23
گزارش بازار: خطری بازار سهام را تهدید می کند؟
14 فروردین 1401 ساعت 05:48
گزارش روز: تدوام لبخند بورس به بهار
28 اسفند 1400 ساعت 00:46
تغییر سهام سهامداران عمده /پایان سال 1400 و عقب ماندگی شاخص در 1345 واحدی