صنایع و شرکت ها

28 مرداد 1402 ساعت 15:13
تامین مالی ۳،۰۰۰ میلیارد ریالی از طریق انتشار اوراق اجاره توسط گروه پاداش انجام شد.
10 تیر 1402 ساعت 15:40
بازار سرمایه و اوراق: 
07 تیر 1402 ساعت 14:13
عوامل موثر بر کاهش های کش دار این روزهای بازار
07 تیر 1402 ساعت 08:01
بررسی دو صنعت مهم در روز جاری
06 تیر 1402 ساعت 14:53
بازار و بازخورد آن نسبت به اخبار..
27 مرداد 1401 ساعت 00:00
تحلیلِ بنیادی شرکت مس شهید باهنر با نماد فباهنر
08 مرداد 1401 ساعت 17:17
جزییات ۶ افزایش سرمایه جذاب و سنگین
08 مرداد 1401 ساعت 17:14
افزایش سرمایه پنج شرکت بورسی به ثبت رسید
08 مرداد 1401 ساعت 17:07
اخبار مهم کدال/ خبرهای مهم برای برکت
04 خرداد 1401 ساعت 12:16
تحلیل نمودار نماد شگویا
12 اردیبهشت 1401 ساعت 12:58
کدام شرکت‌ها در روند افزایش سرمایه قرار دارند؟
11 اردیبهشت 1401 ساعت 09:23
آخرین افزایش سرمایه‌های منتشر شده در سایت کدال/ افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی یک نماد