صنایع و شرکت ها

27 مرداد 1401 ساعت 00:00
تحلیلِ بنیادی شرکت مس شهید باهنر با نماد فباهنر
08 مرداد 1401 ساعت 17:17
جزییات ۶ افزایش سرمایه جذاب و سنگین
08 مرداد 1401 ساعت 17:14
افزایش سرمایه پنج شرکت بورسی به ثبت رسید
08 مرداد 1401 ساعت 17:07
اخبار مهم کدال/ خبرهای مهم برای برکت
04 خرداد 1401 ساعت 12:16
تحلیل نمودار نماد شگویا
12 اردیبهشت 1401 ساعت 12:58
کدام شرکت‌ها در روند افزایش سرمایه قرار دارند؟
11 اردیبهشت 1401 ساعت 09:23
آخرین افزایش سرمایه‌های منتشر شده در سایت کدال/ افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی یک نماد
01 آذر 1400 ساعت 14:10
«فخوز»  سیگنال جذاب
01 تیر 1400 ساعت 20:39
عرضه اولیه فردا معرفی شد: همه آنچه از «لطیف» باید بدانیم
25 خرداد 1400 ساعت 16:35
قیمت عرضه اولیه ومدیر چند درصد NAV آن است؟
23 خرداد 1400 ساعت 08:40
نگاهی کوتاه به دو نماد بورسی
01 خرداد 1400 ساعت 11:37
نگاهی کوتاه به عملکرد چند شرکت بورسی