به گزارش پاداش سرمایه، افزایش سرمایه پنج شرکت زیر نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

بهمن دیزل «خدیزل»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی شرکت از مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به‌مبلغ ۱۶۹۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

گروه صنعتی بوتان «لبوتان»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ افزایش سرمایه ۲۲۵ درصدی شرکت از مبلغ ۷۰.۱ میلیارد تومان به‌مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

پالایش نفت شیراز «شراز»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ افزایش سرمایه ۹۶۸ درصدی شرکت از مبلغ ۱۰۲.۷ میلیارد تومان به‌مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

قند مرودشت «قمرو»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به‌مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا «کتوکا»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ افزایش سرمایه ۴۷ درصدی شرکت از مبلغ ۷۷ میلیارد تومان به‌مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

تهیه کننده: تیم تحلیلی پاداش سرمایه

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید
اخبار روز بازار را در پاداش...
توسط الناز جمالی 03 آبان 1401 ساعت 08:03
از کدال چه خبر؟
توسط الناز جمالی 28 شهریور 1401 ساعت 07:41
زمان را برای مرور اخبار از دست...
توسط الناز جمالی 19 شهریور 1401 ساعت 07:35
کدام شرکت ها افزایش سرمایه...
توسط الناز جمالی 15 شهریور 1401 ساعت 07:44