به گزارش پاداش سرمایه، افزایش سرمایه نماد‌های معاملاتی «تماوند»، «قرن»، «زگلدشت»، «برکت»، «خعمرا» و «حآفرین» بر روی سایت کدال منتشر گردید، میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه۱۰۰ درصدی تماوند

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه دماوند از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح و تقویت ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه، افزایش ظرفیت خدمات قابل ارائه و رعایت حداقل سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی خعمرا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۰۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین منابع مالی جهت اجرای طرح توسعه شرکت ارائه گردید.

ثبت افزایش سرمایه ۲۷ درصدی برکت

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ افزایش سرمایۀ شرکت گروه دارویی برکت از مبلغ ۵,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۵۴۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی زگلدشت

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ افزایش سرمایۀ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۶۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۴۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی قرن

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت پدیده شیمی قرن از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۵۰ درصدی حآفرین

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیئت مدیرة شرکت ریل پرداز نو آفرین مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود ساختار مالی، حفظ نقدینگی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی ارائه گردید.

برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید
آنچه در بازار سهام...
توسط الناز جمالی 27 اردیبهشت 1402 ساعت 17:00
کدال خوانی با پاداش
توسط الناز جمالی 13 اسفند 1401 ساعت 16:10
کدال خوانی با پاداش
توسط الناز جمالی 02 اسفند 1401 ساعت 16:18
اخبار روز بازار را در پاداش...
توسط الناز جمالی 03 آبان 1401 ساعت 15:33