ویدئوی آموزشی

09 آبان 1400 ساعت 13:06
گام هفدهم آموزش ; چرا تجدید ارزیابی در بورس جذاب است ؟
27 مهر 1400 ساعت 16:27
گام شانزدهم آموزش ; آشنایی با سهام جایزه در بازار سرمایه
25 مهر 1400 ساعت 13:58
گام پانزدهم آموزش ; آشنایی با حق تقدم سهام در بازار سرمایه
18 مهر 1400 ساعت 16:21
گام چهاردهم آموزش ; وضعیت نمادها و معنای آن در بازار سرمایه
11 مهر 1400 ساعت 15:53
گام سیزدهم آموزش ; عرضه و تقاضا در بازار سرمایه
04 مهر 1400 ساعت 13:29
گام دوازدهم آموزش ; تاثیر و تشخیص حجم مشکوک در بازار سرمایه
29 شهریور 1400 ساعت 11:42
گام یازدهم آموزش ; تاثیر پول هوشمند در بازار سرمایه
21 شهریور 1400 ساعت 15:40
گام دهم آموزش ; نحوه بررسی تاریخچه سهام یک شرکت بورسی
06 شهریور 1400 ساعت 14:14
گام نهم آموزش; مراقبت از سود و جلوگیری از ضرر در سرمایه گذاری به روش مستقیم
01 شهریور 1400 ساعت 12:16
گام هشتم آموزش; ترس و هیجان‌های سرمایه گذاری به روش مستقیم
24 مرداد 1400 ساعت 14:57
گام هفتم آموزش; روانشناسی برای سرمایه گذاری به روش مستقیم
23 مرداد 1400 ساعت 15:35
گام ششم آموزش; استراتژی معاملاتی برای سرمایه گذاری به روش مستقیم