گزارش روز

20 شهریور 1401 ساعت 13:52
گزارش روز یکشنبه 20 شهریور 1401 / سرمایه گذاران در سرازیری خروج نقدینگی
19 شهریور 1401 ساعت 07:35
زمان را برای مرور اخبار از دست ندهید
16 شهریور 1401 ساعت 14:33
گزارش روز چهارشنبه 16 شهریور 1401 / " قرمز " رنگ مورد علاقه ی این روزهای بازار سرمایه
15 شهریور 1401 ساعت 15:25
گزارش روز سه شنبه 15 شهریور 1401 /  بورس نیازمند یاری سبز سهامدارن
15 شهریور 1401 ساعت 07:44
کدام شرکت ها افزایش سرمایه دادند؟
15 شهریور 1401 ساعت 07:40
«کدال خوانی» با پاداش
14 شهریور 1401 ساعت 15:05
گزارش روز دوشنبه 14 شهریور 1401 / بازار بر دنده ی منفی
13 شهریور 1401 ساعت 14:44
گزارش روز یکشنبه 13 شهریور 1401 / نوسان بازی معاملات بورس
12 شهریور 1401 ساعت 14:04
گزارش روز چهارشنبه 12 شهریور 1401 / بازار و سهامداران در تاخت و تاز منفی
09 شهریور 1401 ساعت 14:13
گزارش روز چهارشنبه 9شهریور 1401 / ریزشی که در وجود سهامداران رخنه کرده است
08 شهریور 1401 ساعت 12:37
گزارش روز بازار سهام: توجهات در محور کوچک ها
08 شهریور 1401 ساعت 08:33
اخبار مهم روز را در پاداش بخوانید