گزارش روز

08 خرداد 1401 ساعت 00:26
جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی/ اعلامیه پذیره نویسی عمومی یک نماد
07 خرداد 1401 ساعت 06:38
گزارش بازار: بازاری که با تغییرات همراه بود
06 خرداد 1401 ساعت 23:40
عوامل تاثیرگذار در معاملات بورس امروز/ نتایج برجام چه شد؟
06 خرداد 1401 ساعت 23:32
بازدهی بورس در هفته اول خرداد ۱۴۰۱
04 خرداد 1401 ساعت 07:00
گزارش بازار /نگاهی بر چهارشنبه ای سبز
04 خرداد 1401 ساعت 03:46
تحلیل نمودار نماد شگویا
02 خرداد 1401 ساعت 06:54
گزارش بازار: اخبار تکان دهنده خودرویی
01 خرداد 1401 ساعت 00:29
تابلوی ارزیابی بازار
31 اردیبهشت 1401 ساعت 06:50
گزارش بازار: بازدهی 4 درصدی شاخص کل در اردیبهشت ماه
28 اردیبهشت 1401 ساعت 06:09
گزارش روز: پایان خوش بزرگان
25 اردیبهشت 1401 ساعت 23:28
عرضه اولیه فغدیر ششمین عرضه اولیه سال ۱۴۰۱/ جزییات و زمان عرضه اولیه فغدیر
24 اردیبهشت 1401 ساعت 05:49
گزارش بازار: پایانی سبز در سایه "تورم"