گفتگو و مصاحبه

29 شهریور 1401 ساعت 16:05
بازار امروز هم چنگی به دل نخواهد زد 
28 شهریور 1401 ساعت 16:25
اغمای بازار سرمایه و انتظار رسیدن به سطوح حمایتی
23 شهریور 1401 ساعت 15:38
انتظار رفع بخشی از مشکلات صندوق های دولتی 
21 شهریور 1401 ساعت 19:44
ابهامات سیاسی؛‌ عامل خروج نقدینگی و ترس سرمایه گذاران  
20 شهریور 1401 ساعت 15:58
انتظار اتفاقی متفاوت در بازارسرمایه
14 شهریور 1401 ساعت 19:08
ابهام در نرخ های جهانی عامل رکود بازارسرمایه
13 شهریور 1401 ساعت 19:52
از ابهامات موجود تا عدم پیش بینی بازار
12 شهریور 1401 ساعت 16:47
بازارسرمایه گیج و گنگ اخبار برجامی
07 شهریور 1401 ساعت 17:12
معاملاتی متعادل و باثبات در راه است؟!
06 شهریور 1401 ساعت 00:14
خرید و فروش سرمایه گذاران با چاشنی احتیاط
02 شهریور 1401 ساعت 16:45
چرخش مثبت در کلیت بازار
01 شهریور 1401 ساعت 16:38
راه سخت برای برخی از گروه ها