حسن حسین نیا  کارشناس بازارسرمایه در گفت و گو با "پاداش سرمایه" گفت: بازارسرمایه در شرایطی هفته جدید را آغاز کرد که شایعات منفی پیرامون مذاکرات برجامی قوت گرفت؛‌ همچنین خروج سرمایه های حقیقی‌ها که به امری متداول در ماه های گذشته تبدیل شده نیز نشان دهنده رکود در معاملات بازارسرمایه است، در شرایط این چنینی انتظار می رود که همچنان شاهد معاملات فرسایشی و منفی در بورس باشیم. 


وی افزود: رشد نرخ بهره بین بانکی و وجود ابهامات مختلف عرصه را برای بهبود شرایط بازارسرمایه تنگ کرده و تغییر در شرایط فعلی نیازمند تصمیمات موثر و قوی در مسئولان رده بالای کشور و تغییر جهت گردش نقدینگی به سمت بورس است.


حسین نیا بیان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور به نظر می رسد رسالت اصلی بر عهده بانک مرکزی در راستای کنترل دیتای تورمی قرار گرفته اس ؛ هرچند کنترل تورم در بخشی از قسمت‌های اقتصاد کشور مانند مسکن نتوانسته به توفیق کامل برسد، اما در برخی دیگر از بازارها مانند بورس کاملا موفق بوده که البته تداوم این امر باتوجه به سایه سنگین رکود فعلی می تواند نتایج زیان باری برای بخش تولید داشته باشد؛ چراکه عملا تعریف طرح های توسعه کلان برای شرکت های بزرگ را باتوجه به حجم نقدینگی موجود بازار سخت می سازد و ورود شرکت های بزرگ به بورس در وضعیت فعلی مناسب نخواهد بود .


این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: با بررسی آنچه گفته شد و انتظارات رکودی در بازارهای جهانی که به منفی شدن چشم انداز ها به برخی از صنایع کامودیتی محور منتهی شده است؛ انتظار نمی رود در روزهای آینده اتفاق متفاوتی در روند بازارسرمایه صورت بگیرد و به جز تک سهم ها که اغلب شرکت های کوچکی هستند و با حجم پایینی از پول هم امکان شکل گیری روند را پیدا می کنند؛ به نظر می رسد پدیده جدیدی را شاهد نباشیم و البته جلسه احتمالی دو وزیر صمت و اقتصاد پیرامون عرضه سهام خودروسازان اگر بتواند کامنت قابل قبولی به بازار ارائه کند شاید این گروه بتواند مجددا در کانون توجهات قرار گیرد. 


به گفته وی؛ بازارسرمایه بیش از پیش نیازمند برنامه ریزی عملی و توجه موثر مسئولان برای تغییر شرایط فعلی است و تصمیمات ماه های گذشته صرفا تاثیر کوتاه مدتی و سطحی داشته اند.

 

تهیه کننده: تیم خبری پاداش سرمایه 
گزارش بازار: از جهش نفت برنت تا درخشش...
توسط الناز جمالی 06 مهر 1400 ساعت 07:24
گزارش بازار سهام: فروشنده ها کوتاه بیا...
توسط الناز جمالی 21 مهر 1400 ساعت 08:08
گزارش بازار سهام: یکشنبه...
توسط الناز جمالی 25 مهر 1400 ساعت 06:42
گزارش بازار: پایان بورس با چراغ...
توسط الناز جمالی 05 آبان 1400 ساعت 07:30