کاما: کاما در سال مالی 99، با سود 1347 میلیارد تومانی توانست موفق به کسب  134 تومان سود به ازای هر سهم شود که 102 درصد بیشتر از سال مالی 98 است. در سال 99 شرکت 738 میلیارد تومان فروش داشته که 226 درصد بیشتر از سال 98 است. رشد حاشیه سود ناخالص شرکت از 45 درصد در سال 98 به 67 درصد در سال 99، از مهمترین دلایل برای رشد چشمگیر سودآوری شرکت در سال گذشته است. این شرکت در زمستان به سود حدود 7 تومانی به ازای هر سهم رسید که این عدد برای بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 46، 50 و 31 تومان بوده است.

زنگان: زنگان در سال مالی 99 به سود خالص حدود 9 میلیارد تومان رسید ( 878 ریال به ازای هر سهم ) که نسبت به سال مالی قبل 99 درصد رشد کرده است. همچنین این شرکت امسال به فروش 71 میلیارد تومانی رسید که نسبت به سال مالی قبل 92 درصد رشد را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال 99 برابر با 19 درصد است که این عدد برای سال قبل  حدود 24 درصد بوده است. زنگان در زمستان 16.5 میلیارد تومان فروش داشت که 53 درصد کمتر از فصل قبل است و حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماهه چهارم 15 درصد بیشتر از پاییز و 30 درصد بوده است. شرکت در زمستان 386 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده که این عدد در پاییز 382 ریال بود.

وبوعلی: پتروشیمی بوعلی سینا ( بوعلی ) در سال مالی ۹۹ به سود خالص 1960 میلیارد تومان رسید ( 560 تومان به ازای هر سهم ) که نسبت به سال مالی قبل 179 درصد رشد کرده است. همچنین این شرکت امسال به فروش 13133 میلیارد تومانی رسید که نسبت به سال مالی قبل 63 درصد رشد را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۹۹ برابر با 23 درصد است که این عدد برای سال قبل 17 درصد بوده است.  این شرکت در زمستان به سود 204 تومانی به ازای هر سهم رسید که این عدد برای بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 48، 169 و 140 تومان بوده است.  بوعلی در زمستان 5664 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به پاییز 47 درصد رشد کرده است. حاشیه سود(زیان) ناخالص شرکت در زمستان 32+ درصد بوده که این عدد برای سه فصل قبل ( بهار، تابستان و پاییز ) به ترتیب برابر با 16- ، 30+ و 18+  درصد بوده است.

بترانس: شرکت ایران ترانسفو در سال 99، 19 تومان سود به ازای هر سهم ساخته که 80 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. فروش شرکت 2001 میلیارد تومان و 129 درصد بیشتر بوده و حاشیه سود ناخالص از 27 درصد در سال قبل به حدود 35 درصد در سال 99 رسیده است. بترانس در زمستان 1078 میلیارد تومان فروش داشته که رکورد فروش فصلی شرکت است. حاشیه سود ناخالص شرکت در این فصل 43 درصد و حدود 21 درصد بیشتر از پاییز بوده است (این عدد در فصل گذشته 22 درصد گزارش شده است).

خراسان: پتروشیمی خراسان در سال مالی 99،  حدود 803 تومان سود به ازای هر سهم ساخت که 64 درصد بیشتر از سال قبل است. شرکت  حدود 2216 میلیارد تومان فروش داشت که 57 درصد بیشتر از سال 97 است. حاشیه سود ناخالص شرکت از  61 درصد در سال قبل به حدود 67 درصد رسیده است.خراسان در زمستان حدود 681 میلیارد تومان فروش داشته که 16 درصد کمتر از پاییز است. حاشیه سود ناخالص نیز با افت 10 درصدی به 60 درصد رسیده است.  این شرکت در زمستان به سود حدود 226 تومانی به ازای هر سهم رسید که این عدد برای بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 137، 149 و 290 تومان بوده است.در خصوص محصول اوره در شش ماهه اول به دلیل ورود به فصل کم مصرف و قرارگرفتن پتروشیمی لردگان در مدار تولید انتظار کاهش قیمت و در شش ماهه دوم با توجه به ورود به فصل مصرف در اکثر بازارها انتظار قوی شدن قیمت ها می‌رود. در خصوص محصول کریستال ملامین در شش ماهه اول ثبات نسبی قیمت و در شش ماهه دوم به دلیل محدود بودن موجودی بازار(ریسک قطع خوراک پتروشیمی ها) انتظار قوی بودن قیمت می رود.

کگل:شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در مجموع دوازده ماهه با افزایش ۱۱۶ درصدی فروش خود توانسته با سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱,۳۱۱ ریال سود محقق نماید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰۱ درصد رشد داشته است. فروش شرکت با سهم ۹۳ درصدی عمدتا داخلی می باشد که مقدار فروش گندله داخلی اصلی ترین محصول شرکت ۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته است و نرخ فروش این محصول نیز ۱۰۷ درصد افزایش داشته است که این محصول برای شرکت حاشیه سود ۴۶ درصدی دارد. در کنسانتره سنگ آهن نیز فروش داخلی شرکت رشد ۷۴ درصد داشته است.از طرح های شرکت افزایش ظرفیت خطوط ۵،۶و۷ کنسانتره از ۶ میلیون تن در سال به ۸.۱ میلیون تن و همچنین افزایش ظرفیت خطوط گندله سازی ۱ و ۲ می باشد. شرکت طی دوره های اخیر رشد خوبی در سودآوری داشته و سود هر فصل نسبت به دوره قبل در حال افزایش می باشد و با توجه به اینکه فروش زمستان شرکت افزایش ۳۳ درصدی نسبت به پاییز داشته است لذا سود این فصل شرکت بالاترین سود چهار فصل اخیر بوده است. کاهش حاشیه سود طی فصل زمستان به دلیل افزایش ۵۶ درصدی بهای تمام شده بوده است.

فولاد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجموع دوازده ماهه با افزایش ۹۸ درصدی فروش خود توانسته به ازای هر سهم ۱,۵۷۲ ریال سود محقق نماید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲۲ درصد رشد داشته است. فروش شرکت با سهم ۸۳ درصدی در داخل و سهم ۱۷ درصدی در صادرات می باشد که مقدار فروش داخلی شرکت ۶ درصد افزایش و فروش صادراتی ۱۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل داشته است و نرخ فروش محصولات گرم به عنوان اصلی ترین محصول شرکت نسبت به مشابه سال گذشته ۸۲ درصد افزایش داشته است و همچنین حاشیه سود آن از ۴۰ درصد سال پیش از آن به ۴۲ درصد طی این دوره افزایش داشته است.فولاد مبارکه اصفهان طی دوره های اخیر رشد خوبی در سودآوری داشته و سود هر فصل نسبت به دوره قبل در حال افزایش می اشد و با توجه به اینکه فروش زمستان شرکت افزایش ۲۷ درصدی نسبت به پاییز داشته است لذا سود این فصل شرکت بالاترین سود چهار فصل اخیر بوده است.

شبندر:شرکت پالایش نفت بندرعباس در مجموع دوازده ماهه با افزایش ۷ درصدی درآمد خود توانسته به ازای هر سهم ۲,۸۱۶ ریال سود محقق نماید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۰۶ درصد رشد داشته است. فروش مقداری شرکت نسبت به مشابه سال گذشته در مجموع ۶ درصد کاهش داشته است. مهمترین منبع درآمدی شرکت نفت گاز و بنزین موتور می باشد که نرخ های فروش به ترتیب ۶ درصد و ۳ درصد افزایش داشته است. همچنین حاشیه سود ناخالص نفت گاز از ۹ درصد مشایه سال گذشته به ۸ درصد کاهش و در بنزین موتور از ۸ درصد به ۴ درصدی افت داشته است. از مجموع ۸۰ هزار میلیارد سود خالص شرکت ۴۵ هزار میلیارد ریال از محل سایر درآمدهای عملیاتی و عمدتا از محل برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی فرآورده‌ها بوده است (۳۷ هزار میلیارد ریال).