به گزارش پاداش سرمایه، افزایش سرمایه نماد‌های معاملاتی «شتوکا»، «خدیزل»، «کیمیاتک»، «فنورد»، «ولغدر» و «آواک» بر روی سایت کدال منتشر گردید، میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.

ثبت افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی شتوکا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ افزایش سرمایۀ شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۴۵۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی خدیزل

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت بهمن دیزل از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۸۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی فنورد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت نورد و تولید قطعات فولادی از مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۸۴,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی وهامون

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱,۶۱۷,۸۹۱,۶۴۲ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۳۸۲,۱۰۸,۳۵۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ تعیین شده ست.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۸۳ درصدی ولغدر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱۸۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، ۷۸۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادة ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۶۷ درصدی کیمیاتک

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه آواک

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع ارتباطی آوا (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۲۳۶,۰۱۴,۴۸۹,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱۸۸,۵۶۱,۵۱۱ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۱۸۸,۵۶۱,۵۱۱,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱۸۸,۵۶۱,۵۱۱,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

 

تهیه کننده: تیم خبری پاداش سرمایه
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 14 بهمن 1402 ساعت 00:30
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 23 دی 1402 ساعت 00:21
رشد در سایه خودرو
توسط محمدباقر سلیمانی 14 آذر 1402 ساعت 06:25
گزارش روز / بازار مثبت و باز هم فروش...
توسط محمدباقر سلیمانی 13 آذر 1402 ساعت 07:37