روز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

برنامه انتشار اوراق بدهی دالبر

هیات مدیره در نظر دارد اوراق مرابحه ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت دالبر، جهت خرید مواد اولیه منتشر نماید البته تاریخ تصویب در هیات مدیره ۸/۶/۱۴۰۲ می‌باشد.

افزایش سرمایه سرود

اعضا با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود (طبقه زمین) موافقت و همچنین مقرر نمودند سایر اقدامات مرتبط نیز توسط مدیر عامل در اسرع وقت پیگیری گردد.

آگهی ثبت افزایش سرمایه دبالک

افزایش سرمایۀ شرکت دبالک از مبلغ ۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

عملکرد ۱۲ ماهه وتوصا

شرکت وتوصا در ۱۲ ماه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۲؛ سود خالص هر سهم ۱۴۳ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۰ درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۴۴ درصدی ۵,۷۰۰,۷۵۵ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۴,۹۹۴,۰۲۰ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۱۲ ماهه وکبهمن

شرکت وکبهمن در ۱۲ ماه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۲؛ سود خالص هر سهم ۴۷۲ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۸ درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۴۷ درصدی ۴,۸۱۰,۴۴۱ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۴,۷۲۰,۴۹۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه سغرب

شرکت سغرب در ۶ ماه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۲؛ سود خالص هر سهم ۴,۱۰۱ ریال که نسبت به مدت مشابه ۸۳ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵۱ درصدی ۲,۴۴۸,۳۷۱ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲,۰۵۰,۷۰۴ میلیون ریال رسید.

نتایج برگزاری مناقصه فصبا

مناقصه احداث کارخانه احیای مستقیم آهن اسفنجی و بریکت گرم به ظرفیت ۱.۷۶ میلیون تن در سال به روش EPD برگزار شد و پس از بازگشایی پاکات، شرکت وریا طرح پارس و رهبر مشارکت کنسرسیوم وریا طرح پارس با مشارکت شرکت آسفالت طوس به عنوان برنده مناقصه شناخته شد. قرارداد مشارکت شرکت وریا طرح پارس به همراه شرکت آسفالت طوس مبلغ ۴.۴۵۰.۲۶۸ یورو به اضافه مبلغ ۹۰۹.۲۴۸ میلیون ریال منعقد گردید.

پذیرش تعهدات جدید امید

تعهد پذیره‌نویسی اوراق مشارکت شهرداری مشهد با نرخ ۱۸ درصد سالانه (سه ماه یک‌بار) و تاریخ سررسید اوراق ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ درآمد تعهد پذیره‌نویسی ۴,۰۰۰ میلیون ریال است.
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 08 خرداد 1403 ساعت 23:53
تداوم سبزی بازار سهام
توسط الناز جمالی 15 آبان 1402 ساعت 23:03
کدال خوانی با پاداش
توسط الناز جمالی 02 اسفند 1401 ساعت 07:48
کدال خوانی با پاداش
توسط الناز جمالی 16 مهر 1401 ساعت 08:24