شاخص و صنایع

04 تیر 1402 ساعت 07:30
بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر صنایع پیشنهادی
09 خرداد 1402 ساعت 16:02
تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص صنایع
02 خرداد 1401 ساعت 00:31
بررسی چارت نماد های وب
02 خرداد 1401 ساعت 00:31
بررسی چارت نماد های وب
19 بهمن 1400 ساعت 02:28
تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانکی
21 آذر 1400 ساعت 23:42
شاخص کل بررسی شد
24 مهر 1400 ساعت 02:56
وضعیت تکنیکی شاخص بانک
12 مهر 1400 ساعت 02:33
شاخص خودرویی ها بررسی شد