خالص ارزش دارایی

02 خرداد 1401 ساعت 00:18
بررسی نمودار نماد فولای
25 خرداد 1400 ساعت 07:57
قیمت عرضه اولیه ومدیر چند درصد NAV آن است؟