نماد کفپارس پس از یک روند اصلاحی فرسایشی در حال حاضر در حال تکمیل اصلاح خود در قالب الگوی ادامه دهنده مثلث می‌باشد و امید است پس از شکست الگوی مثلث، حرکت صعودی این نماد شروع شود.

 

با ترسیم خط روند صعودی کوتاه مدت متوجه می‌شویم که در حال حاضر نماد بر روی حمایت خط روند قرار دارد.

 

محدوده قیمتی 4800 ریال، محدوده مهم حمایتی این نماد است و احتمال کمی وجود دارد که قیمت به زیر این محدوده نفوذ کند و می‌توان این محدوده قیمتی را به عنوان حدضرر در نظر گرفت.

 

در صورت شکست روبه بالای الگوی مثلث، اهداف قیمتی و مقاوت‌های این نماد را محدوده قیمتی 10000 ریال می‌توان در نظر گرفت.

 

تحلیل کفپارس
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 10 دی 1402 ساعت 02:52
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 29 آذر 1402 ساعت 01:45
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 14 آذر 1402 ساعت 00:46
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 07 آذر 1402 ساعت 01:37