نماد شستا در تایم فریم روزانه پس از شکست کانال نزولی خود و اتمام روند نزولی بلندمدت خود حرکت خود را در قالب یک روند صعودی تا محدوده 160 تومان ادامه داد.

 

نماد شستا در حال حاضر در یک روند اصلاحی دارد که به نظر می‌رسد این حرکت اصلاحی در قالب الگوی ادامه دهنده کنج می‌باشد.

 

احتمال دارد با نزدیک شدن قیمت به خط روند صعودی و با شکست الگوی کنج حرکت صعودی قیمت شروع شود. حمایت مهم نماد شستا نیز محدوده قیمتی 116 تومان می‌باشد

 

padash.ir
بررسی نمودار شستا
توسط حاتمی 22 مرداد 1401 ساعت 12:06