در تایم فریم هفتگی قیمت در یک روند صعودی قوی حرکت کرده و از خرداد 1399 وارد یک کانال خنثی شده است.

پس از واکنش های مناسب قیمت به نواحی کف و سقف  و میدلاین این کانال میتوان در تایم هفتگی درست ترین کانال قیمتی را در تصویر دید.

در حرکات اخیر قیمت در محدوده های 1600 تومان در دوبار تلاش نتوانست از سقف کانال عبور کند و پس از اصلاح جزیی که حتی به میدلاین کانال نرسید مجددا با حرکت صعودی به سمت سقف کانال حرکت نموده است.

با تشکیل کندل ماروبزو صعودی میتوان اطمینان داشت که قیمت از سقف کانال خود خارج شده است.

پس در تایم هفتگی و بلند مدت قیمت یک ناحیه مقاومت مهم پشت سر گذاشته شده است.

سهرمز

 

 

 

اما در تایم روزانه قیمت در یک روند صعودی درون کانال در حال حرکت می باشد. این حرکت قوی از محدوده 13370 ریال یعنی نواحی حمایتی کف کانال آغاز شده است. در شرایط فعلی قیمت در نواحی میدلاین می باشد که با تشکیل کندل مناسب  در آستانه عبور از آن قرار میگیرد.

با توجه به روند صعودی قیمت میتوان هدف گام فعلی را محدوده های 20670 ریال در نظر گرفت.

سهرمز

 

با قرار گیری parabolic SAR زیر قیمت میتوان نتیجه گرفت که قیمت یک روند صعودی را آغاز کرده است که میتواند به اهداف نزدیک به سقف کانال نزدیک گردد.

سهرمز
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 10 خرداد 1402 ساعت 09:56
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 09 خرداد 1402 ساعت 17:10
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 28 تیر 1401 ساعت 11:02
بررسی نمودار سهم...
توسط مجتبی ترکی 13 تیر 1401 ساعت 14:54