قیمت در تایم هفتگی در یک روند صعودی قرار گرفته است که روند صعودی را میتوان درون یک کانال صعودی هم در نظر گرفت. گام صعودی آخر قیمت از محدوده های 2710 ریال آغاز گردیده است و قیمت در حال صعود به سقف کانال می باشد. با بررسی دو گام صعودی و اصلاحی اخیر میتوان چنین برداشت کرد که همچنان گام صعودی قوی تر از گام اصلاحی در تایم بلند مدت هفتگی می باشد. اما نکته مهم روند اخیر قیمت در حرکت به سمت سقف کانال می باشد که با کندل های زیاد و پرتراکم همراه بوده است که نشان از کاهش قدرت قیمت در حرکات 8 کندل هفتگی اخیر می دهد.

 

خگستر

 

 

در محدوده های قیمتی 5188 ریال شاهد همپوشانی سه ناحیه هستیم:

ناحیه اول محدوده عرضه که با کادر مستطیلی آبی رنگ مشخص شده است، ناحیه دوم سقف کانال صعودی و ناحیه سوم محدوده فیبوناچی اکستنشن بین 61و 78 درصد در کادر مربعی شکل آبی رنگ.

پس میتوان سطح مورد نظر به مرکزیت 5188 ریال را به عنوان یک ناحیه قیمتی مهم برای ادامه روند حرکتی در نظر گرفت. سطحی که با حرف D مشخص شده است.

خگستر

 

خگستر

در صورت رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده میتوان دو سناریو را برای قیمت در نظر گرفت که اولین سناریو توقف و اصلاح قیمتی می باشد که در اینصورت خط میانی به عنوان هدف اول قیمت خواهد بود.

سناریو دوم هم شکست محدوده مشخص شده است که در صورت شکست این ناحیه بهترین سطح برای خرید پس از پولبک احتمالی قیمت می باشد.

خگستر

در زمان رسیدن قیمت به این سطح و رصد تحرکات حجمی میتوان نسبت به وقوع هر کدام از این دو سناریو بهتر اظهار نظر کرد اما در حال حاضر وقوع سناریو اول محتمل تر خواهد بود.
شاخص خودرویی ها بررسی...
توسط الناز جمالی 12 مهر 1400 ساعت 02:33