همانطور که در تصویر اول مشخص است قیمت پس از اصلاح تا محدوده‌های 12800 ریال یک گام صعودی قوی و پس از آن یک گام اصلاحی ضعیف را انجام داده است.

گام صعودی در قالب 44 کندل (روز معاملاتی) و طی 73 روز صورت گرفته است و فاز اصلاحی در قالب 97 کندل (روز معاملاتی) و طی 168 روز انجام شده است. این در صورتی است که میزان درصد رشد قیمتی و از میزان درصد کاهش قیمت طی این دو گام بیشتر بوده است.

پس به وضوح مشخص است که قیمت در حرکت صعودی نسبت به حرکت اصلاحی عملکرد قوی تری داشته است.

حسیر

 

 

قیمت پس از شکست خط روند نزولی خود مجددا به آن بازگشت و پولبک خود را نیز در محدوده‌های 17771 ریال  تکمیل گردیده است.

طبق تصویر حرکت قیمت از نقطه C را میتوان درون کانال صعودی قیمت در نظر گرفتکه در حال حرکت به سمت محدوده‌های بالایی کانال قیمتی می‌باشد.

با توجه روند کلی قیمت میتوان کل حرکت از محدوده A را در قالب دو موج AB = CD و درون کانال قیمتی در نظر گرفت. به کمک فیبوناچی اکستنشن و محدوده های سقف کانال میتوان محدوده های 28972 ریال را به عنوان هدف احتمالی قیمت در نظر گرفت.

مادامی که قیمت درون کانال صعودی در حال حرکت است و کف کانال حفظ گردد هدف مورد نظر معتبر خواهد بود.

حسیر

حسیر
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 10 دی 1402 ساعت 02:52
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 29 آذر 1402 ساعت 01:45
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 14 آذر 1402 ساعت 00:46
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 07 آذر 1402 ساعت 01:37