پارس خودرو مشمول تعلیق و انتقال به بازار پایه شده، از طرف دیگر وضعیت مالی شرکت برای سال آینده نشان می‌دهد که با وجود دریافت افزایش سرمایه، شرکت از ماده ۱۴۱ خارج نشود.

به گزارش پاداش سرمایه، موضوع تعلیق و انتقال به بازار پایه مشمول پارس خودرو با نماد خپارس شده است و شرکت برای فرار از این مسئله درخواست مهلت یکساله از سازمان بورس برای بهبود وضعیت درآمدی خود داده و قرار است در سازمان بورس نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. حالا با توجه به اینکه پیش‌بینی وضعیت مالی شرکت برای سال آینده نشان می‌دهد که با وجود دریافت افزایش سرمایه، شرکت از ماده ۱۴۱ خارج نشود، بنابراین احتمالا سازمان بورس با آن مخالفت می کند.


مطابق اظهار نظر نماینده سازمان بورس؛ شرکت بورس ۱۵ ماه فرصت داده شد که شرکت از وضعیت تعلیق در سال گذشته خارج شود، در این هفته نسبت به وضعیت فعلی شرکت تصمیم‌گیری خواهدشد، شرکت پارس خودرو باید به دنبال کاهش اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر سهامداران باشد.

 

تهیه کننده: تیم تحلیلی پاداش سرمایه

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید