نبض بازار پاداش

نگاهی به قاب معاملاتی گروه خودرویی و قطعات آن نمادهای در حال رشد #خبنیان #خدیزل#خوساز#خچرخش #خزامیا و #خکاوه می باشد شاخص کل بورس در حال حاضر بر مدار منفی جریان دارد ولی شاخص کل فرابورس و هم وزن مثبت می باشد

28 شهریور 1401 ساعت 09:39

رنج کشی مثبت در نماد #وآذر

27 شهریور 1401 ساعت 11:09

در بازاری با شاخص های منفی ، گروه هایی حتی با حداقل نمادهای مثبت نیز به چشم می آیند مانند نمادهای #دانا با 6.9 درصد مثبت نماد #آرمان و #اتکاسا با 3 درصد مثبت دنبال می شوند

27 شهریور 1401 ساعت 10:27

در گروه زغال سنگی ها با انتشار خبر جدید مبنی بر صادرات این گروه با ورود پول حقیقی و افزایش تقاضا در نمادهای این گروه همراه هستیم خبر به شرح زیر می باشد : سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران: با پیگیری‌هایی که برای صادرات زغال سنگ ایران انجام شد، مجوز‌های این کار اخذ و صادرات زغال سنگ آزاد شده است

27 شهریور 1401 ساعت 10:00

در گروه فراکابی ها نمادهای #انرژی3 یا رشد 3.9 درصدی نماد #کالا با رشد 1.6 درصدی و نماد #بورس در محدوده ی صفر تابلو در حال نوسان است

27 شهریور 1401 ساعت 09:55

قاب ابتدایی بازار روز یکشنبه و گروه هایی که با رشد همراه بودند از جمله گروه استخراج زغال سنگی ها که با توجه به خبر صادرات آنها شاهد نمادهایی با رشد به سزایی هستیم گروه شکری ها و به صورت کلی تک سهم ها با افزایش تقاضا دنبال می شوند

27 شهریور 1401 ساعت 09:14

در گروه نیروگاهی ها شاهد ورود پول حقیقی بودیم نمادها در این گروه با رشد قیمتی دنبال شدند ، نماد دماوند امروز خبر از افزایش نرخ داده است. در این نماد حدود ۶ میلیون برگه سهم معامله شده و همچنان این نماد با صف خرید دنبال شد

22 شهریور 1401 ساعت 12:08

نگاهی به نماگرهای بورس در این دقایق تمام نماگرها مثبت هستند شاخص کل بورس با رشد 3174 درصدی در ارتفاع یک میلیون و 392 قرار گرفته است نمادهای کوچک و بزرگ بازار روز جاری از جمله گروه خودرویی ها و بانکی در صدر توجهات قرار گرفته اند گروه فراکابی نیز از این رشد جا نمانده اند و با بازار همسو هستند

22 شهریور 1401 ساعت 10:46

در گروه خودرویی ها افزایش تقاضا را شاهد هستیم نمادها با رشد قیمتی دنبال می شوند نماد #خودرو با 1.9 درصد مثبت نماد #خچرخش با 4.4 درصد مثبت و نماد #خکار با 3.7 درصد مثبت دنبال می شود

22 شهریور 1401 ساعت 09:42

در گروه سیمانی ها نماد #سکرد با صف خرید دنبال می شود #سنیر و #سهرمز نیز با 5 درصد مثبت و صف خرید دنبال می شود

22 شهریور 1401 ساعت 09:31

در بازار روز جاری شروع سبزی را شاهد هستیم نمادهای #خودرو #وساخت #خساپا بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای #غدشت #شاملا بیشترین تاثیر منفی را بر #شاخص_کل دارند.... بازار به صورت کلی مثبت است و نماگرها نشان از رشد بازار می دهند باید ببینیم ایا این رشد تا انتهای بازار ادامه دار خواهد بود یا خیر ؟

22 شهریور 1401 ساعت 09:14

نگاهی به نماگرها در بازار روز جاری از درصد مثبت شاخص کل بورس کاسته شد ولی هنوز شاخص کل بورس ایران مثبت مانده است شاخص هم وزن نیز مثبت است ولی هم اکنون شاخص کل فرابورس با افت قیمتی نمادهایش منفی شده است

21 شهریور 1401 ساعت 10:22

در گروه پالایشی ها نمادها با افزایش قیمت نفت روند رو به رشدی در پیش گرفته اند و یا در محدوده ی صفر تابلو یا با در صد های مثبت دنبال می شوند

21 شهریور 1401 ساعت 09:46

در گروه آهن و فولادی ها نمادها با رشد چنددرصدی همراه هستند از جمله نماد #فپنتا با 5 درصد مثبت نماد #فنورد با 2.1 درصد مثبت #فافزا با 2.9 درصد مثبت دنبال می شوند

21 شهریور 1401 ساعت 09:41

قاب ابتدایی بازار سرمایه در روز دوشنبه 21 شهریور ماه 1401 ، بازار سبز آغاز به کار کرد چه از گروه خودرویی گرفته که در بازار روز جاری خوب خریداری می شوند چه گروه پالایشی ها که با افزایش قیمت نفت با افزایش تقاضا دنبال شدند باید دید بازار تا انتهای بازار می تواند با رشد پیش رود یا خیر ؟

21 شهریور 1401 ساعت 09:14

در گروه فلزات اساسی نماد #فمراد با صف خرید دنبال می شوند و تک سهم های مثبتی نیز در این گروه مشاهده می شود کلیت بازار در این دقایق منفی است و به جز چند نماد سایر نمادها با افزایش عرضه دنبال می شوند

20 شهریور 1401 ساعت 11:13

نمادهای گروه کشاورزی مانند #غدشت #زکشت #زمگسا با صف خرید دنبال می شوند این گروه در میان قرمزی های رزو جاری با ورود پول حقیقی دنبال می شدند

20 شهریور 1401 ساعت 10:41

نگاهی به نماگرهای بورس در لحظات کنونی تمام نماگرها منفی هستند از جمله نمادهای موثر بر رشد بازار بورس می توان به نمادهای شپنا و شبندر اشاره کرد

20 شهریور 1401 ساعت 09:56

نگاهی به قاب معاملاتی بازار روز جاری در این دقایق ابتدایی گروه انبوه سازی محصولات کشاورزی پالایشی ها با افزایش تقاضا دنبال می شوند باید دید شاخص کل تا چه محدوده ای دنبال می شود ؟

20 شهریور 1401 ساعت 09:14

نگاهی به وضعیت نماگرها در لحظات کنونی نماگر بورس و فرابورس منفی می باشد شاخص بورس با افت 4893 هزار واحدی خود در ارتفاع یک میلیون و 415 هزار واحدی دنبال می شود

16 شهریور 1401 ساعت 11:42

در گروه مخابراتی ها با خبر افزایش قیمت هزینه تلفن ثابت شاهد صف خرید شدن نماد آسیاتک و نبض های مثبت در سایر نمادهای این گروه با رشد چنددرصدی هستیم

16 شهریور 1401 ساعت 10:18

پس از مثبت شدن نمادکالا نماد بورس نیز با 2 درصد مثبت دنبال می شود

15 شهریور 1401 ساعت 10:37

خودرویی ها بر مدار مثبت ، نمادهای خزامیا ، خاور صف خرید

15 شهریور 1401 ساعت 10:35

#کالا بر مدار مثبت

15 شهریور 1401 ساعت 10:31