نبض بازار پاداش

نمادها در گروه لیزینگ با افزایش تقاضا دنبال می شوند از جمله نماد #ولشرق در صف خرید نماد #ولبهمن با 5 درصد مثبت #ولغدر با 2.4 درصد مثبت و نماد #ولراز با 2 درصد مثبت دنبال می شوند

09 مهر 1401 ساعت 11:08

رنج کشی مثبت در نماد #ختور

09 مهر 1401 ساعت 10:55

توجه بازار سهام به نمادهای گروه خودرویی می باشد نمادهای این گروه در صدر ارزش معاملات قرار دارند

09 مهر 1401 ساعت 09:42

در بازار روز جاری تنها دو نماد #کماسه و نماد #وهنر با ورود پول حقیقی همراه هستند

09 مهر 1401 ساعت 09:39

در حال حاضر 61 نماد در صف فروش قرار دارند 28 نماد با صف خرید دنبال می شوند بازار روز جاری بازاری پر عرضه ای را در پیش گرفته است

09 مهر 1401 ساعت 09:35

قاب ابتدایی بازار روز شنبه 9 مهرماه 1401 بازاری را شاهد هستیم که عرضه در نمادهای آن خصوصا گروه های خودرویی فراکابی ها با روندی افزایشی دنبال می شود برخی نماد ها مانند #خدیزل در گروه خودرویی ها نماد #دانا در گروه بیمه ای ها نماد#وسالت از گروه بانکیها با افزایش تقاضا دنبال می شوند روندی را بازار به خود گرفت که در محدوده ی حمایتی باید ببینیم چه سمت و سویی را برمیگزیند ؟

09 مهر 1401 ساعت 09:12

بانکی ها در این روزها با موجی از توجهات در برخی از سهم ها روبرو هستند که می توان گفت تا حدودی جریان نقدینگی در این گروه جانی دوباره گرفته است...

06 مهر 1401 ساعت 10:17

صف خرید در گروه خودرویی در لحظات کنونی

06 مهر 1401 ساعت 10:10

گروه فراکاب ها ، سبزترین گروه در بازار معاملات روز جاری نمادها در این گروه همانند روز دوشنبه با صف خرید یا در آستانه ی صف خرید دنبال می شوند

06 مهر 1401 ساعت 09:25

بازار معاملات روز چهارشنبه و آخرین روز کاری هفته بازار سرمایه مثبت آغاز به کار کرد گروه های فراکاب خودرویی همانند روز دوشنبه با افزایش تقاضا دنبال می شوند سایر گروه ها مانند پالایشی ها و شیمیایی سیمانی و سرمایه گذاری ها نیز عملکردی مثبت و قابل قبولی را از خود نشان دادند باید ببینیم بازار آیا می تواند تا انتهای بازار نیز این روند را در پیش گیرد یا خیر ؟

06 مهر 1401 ساعت 09:21

نگاهی به نماگرها در لحظات کنونی در ابتدای بازار روز دوشنبه تنها شاخص کل مثبت بوده است اما با گذشت زمان دیدیم که جو حاکم بر بازار روز جاری توانست نماگرهای هم وزن و شاخص کل فرابورس را نیز مثبت سازد

04 مهر 1401 ساعت 10:41

با توجه به اطلاعیه ی منتشر شده مبنی بر ایفای تعهدات بازارگردانی و عدم معامله در سمت فروش بازارگردانان بازار روز دوشنبه 4 مهرماه با حمایت قاب سبزی را رقم زد گروه ها تک به تک در حال سبز شدن هستند و این رشد از خودرویی ها استارت رشدش را آغاز کرد گروه های پالایشی نیز با این رشد همراه شدند بانکی ها خودرویی ها شیمیایی ها و حتی صنایع کوچک با افزایش تقاضا دنبال می شوند

04 مهر 1401 ساعت 09:33

خودرویی ها در مسیر مثبت روط مثبتی را در روند معاملاتی این گروه شاهد هستیم و عمده نمادهای این گروه در مسیر مثبت قرار دارند

04 مهر 1401 ساعت 09:26

مسیر پرتقاضا در بانکی ها و روندی متعادلی را در این گروه شاهد هستیم.

04 مهر 1401 ساعت 09:26

گروه فراکابی ها و نمادهای سراسر سبز و صف خرید تمام نمادها در این گروه با افزایش تقاضا دنبال می شوند

04 مهر 1401 ساعت 09:25

نمای متعادل بازار روز دوشنبه گروه های خودروی و قطعات فراکابی ها لیزینگی ها با افزایش تقاضا دنبال می شوند ایا بازار سرمایه توانست مسیر رو به رشدش را باز پس بگیرد ؟

04 مهر 1401 ساعت 09:18

بازار روز شنبه 2 مهرماه با نمایی سراسر قرمز در لحظات کنونی تموم نماگرها با افت همراه هستند از جمله نمادهای موثر بر افت شاخص کل نمادهای #فولاد و #فملی و در شاخص کل فرابورس نمادهای #زاگرس و #شراز می باشند

02 مهر 1401 ساعت 11:00

قاب ابتدایی بازار روز شنبه و نمایی قرمز بازار با عرضه فعالیت اش را آغاز کرد ، تک سهم هایی مانند #اتکاسا #فالوم #کسرام #ختور #ولشرق خوش درخشیدند

02 مهر 1401 ساعت 09:10

رنج کش منفی در نماد #گشان

30 شهریور 1401 ساعت 11:43

گروه #غذایی در این بازار قرمز جزو معدود گروه های مثبت بازار می باشد

30 شهریور 1401 ساعت 11:20

رنج کشی مثبت در نمادهای #خودرو و #خساپا

30 شهریور 1401 ساعت 10:38

قطعات خودرو و نبض های مثبت در نمادهای این صنعت نماد #خمحرکه با رشد 3.2 درصدی نماد #ختور با 3.1 درصد مثبت و سایر نمادها با رشد چنددرصدی دنبال می شوند

30 شهریور 1401 ساعت 09:39

همانطور که مشاهده می کنید واریز پول به صنروق های درآمد ثابت ، واسطه گری مالی ، قطعات خودرو ،و تک سهم هایی مانند #قنقش #مادیرا #گشان و .. هستیم بازار باز هم نتوانست در ابتدای بازار روی خوش به سهامدارانش نشان دهد ببینیم تا انتهای بازار چه خواهد شد

30 شهریور 1401 ساعت 09:11

تمامی نماگرها منفی هستند شاخص کل در ارتفاع یک میلیون و 376 هزار واحد با افت 1063 هزار واحدی دنبال می شود از نمادهای موثر بر شاخص کل #وبملت می باشد در بازار فرابورس نیز شاخص کل فرابورس نیز با افت 10.25 واحدی همراه شده است و نمادهای #کزغال و #خدیزل از جمله نمادهای موثر بر رشد آن هستند .

28 شهریور 1401 ساعت 10:41