نبض بازار پاداش

در گروه اطلاعاتی ها نماد #آسیاتک با تثبیت مرز 2000 تومان در حال نوسان در این محدوده قیمتی می باشد و می توان گفت به نظر می رسد بزودی شاهد رنج کشی در نماد فوق در محدوده های مثبت بالا باشیم. #های_وب در محدوده قیمتی 306 تومان قرار دارد.

02 شهریور 1401 ساعت 09:34

نمای ابتدایی معاملات روز جاری جو سبز حکمفرما بر کل بازار سرمایه گروه های پالایشی با خبر افزایش قیمت نفت ، گروه های کشاورزی و به صورت کلی روند خوبی بازار در پیش گرفته است باید دید تا انتهای بازار روند به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

02 شهریور 1401 ساعت 09:12

صف خرید 1 میلیاردی #خاور

02 شهریور 1401 ساعت 08:50

بازار روز جاری پس از پشت سر گذاشتن روزهای پرنوسان از ابتدا تا این دقایق توانست روند مناسبی را پشت سر بگذارد و شاهد رشد در کلیت نمادهای موجود در بازار سرمایه هستیم

01 شهریور 1401 ساعت 11:23

در معاملات روز جاری دامپروری ها شاهد رشد قیمت در عمده نمادهای این گروه و تابلو سبز نمادهای این گروه هستیم. اغلب نمادهای در سقف قیمت روزانه با رشد حداکثری قیمت دنبال می شوند

01 شهریور 1401 ساعت 09:56

خاور؛ تشکیل صف خرید سنگین

01 شهریور 1401 ساعت 09:39

شاخص بورس در این لحظه از بازار 1940 واحد رشد کرده و شاخص کل را در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد قرار داده است. تمامی نماگرها مثبت هستند

01 شهریور 1401 ساعت 09:37

برای گروههای فراکاپی با نمادهای کالا فرابورس انرژی3 و بورس صف خرید شکل گرفته است

01 شهریور 1401 ساعت 09:30

رنج مثبت در نماد آسیاتک

01 شهریور 1401 ساعت 09:20

قاب ابتدایی بازار امروز و شروعی سبز در بازار سرمایه گروه های فراکابی و کشاورزی عملکرد بسیار مناسبی را مانند روز گذشته از خود به ثبت رساندند

01 شهریور 1401 ساعت 09:15

رنج کشی منفی در گروه بانکی ، گروه بانکی که در ابتدای بازار بارشد همراه بودند با گذشت زمان از تقاضای آنان کم و با افزایش عرضه روبرو شدند این گروه برجامی امروز نوسانات زیادی راتجربه کرد و اکنون در بازار روز جاری نماد بانک سامان با 2 درصد رشد در این میان دیده می شود

31 مرداد 1401 ساعت 11:22

گروه حمل و نقلی ها و نوسانات مثبت در آن نمادهای #حفارس #حآفرین #حگهر در صدر توجهات در این گروه قرار دارند

31 مرداد 1401 ساعت 09:55

نگاهی به قاب نماگرها در 35 دقیقه ابتدایی بازار امروز ، عملکردی مثبت را شاهد هستیم و امیدواریم این روند تا انتهای بازار ادامه دار باشد

31 مرداد 1401 ساعت 09:36

رشد تقاضا و به صف خرید نشستن نماد آسیانک در گروه مخابراتی ها سایر نمادها با رشد چنددرصدی دنبال می شوند

31 مرداد 1401 ساعت 09:30

صف خرید در نمادهای #خمحرکه و #وساپا

31 مرداد 1401 ساعت 09:18

گروه فراکاپی ها همانند روز گذشته روندی مثبت را در پیش گرفته اند نماد کالا نماد فرابورس با 6 درصد و بورس با 5.9 درصد مثبت با صف خرید دنبال می شوند

31 مرداد 1401 ساعت 09:17

این گروه با افزایش تقاضا دنبال می شوند نماد #خودرو با 2.6 #خکاوه با 3 درصد مثبت دنبال می شود

31 مرداد 1401 ساعت 09:17

آسیاتک صف فروش

29 مرداد 1401 ساعت 12:21

قاب معاملاتی گروه لاستیک و پلاستیک در این گروه نمادهای #پدرخش با 5درصد مثبت نماد #پلوله با 2.8 درصد مثبت نماد #پسهند با 1.3 درصد مثبت دنبال می شوند

29 مرداد 1401 ساعت 11:31

درگروه حمل و نقلی ها نماد #حتوکا با 4.2 درصد مثبت نماد #حگهر نیز با رشد 1.4 درصدی مثبت همراه شده است .

29 مرداد 1401 ساعت 10:24

در گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ، نماد #مفاخر با 1.3 نماد #مداران با 3.2 درصد مثبت و نمادهای #مادیرا و #مرقام در محدوده ی صفر تابلو دنبال می شوند

29 مرداد 1401 ساعت 10:09

بانکی ها در محدوده ی صفر تابلو در خودرویی ها خساپا و خاور در محددوده ی صفر تابلو

29 مرداد 1401 ساعت 10:03

رنج کشی منفی در نماد معاملاتی آسیاتک

29 مرداد 1401 ساعت 09:54

عملکرد نماگرها شاخص از 3 هزار واحد بیشتر افت پیدا کرده است

29 مرداد 1401 ساعت 09:51