در این ویدیو به بررسی نماد شرکت سرمایه گذاری پردیس در بورس پرداخته ایم.
تحلیل تکنیکال سهم...
توسط مجتبی ترکی 14 اسفند 1401 ساعت 10:49
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط مجتبی ترکی 13 اسفند 1401 ساعت 11:31
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط مجتبی ترکی 29 آذر 1401 ساعت 12:54
بررسی نمودار سهم...
توسط مجتبی ترکی 13 تیر 1401 ساعت 14:54