در این ویدیو به بررسی نماد شرکت سرمایه گذاری پردیس در بورس پرداخته ایم.
بررسی ارزش دارایی های...
توسط الناز جمالی 11 مهر 1400 ساعت 23:54
وضعیت تکنیکی شاخص...
توسط الناز جمالی 24 مهر 1400 ساعت 02:56
«فخوز» سیگنال جذاب
توسط الناز جمالی 01 آذر 1400 ساعت 05:50
محدوده امن برای سرمایه گذاری در...
توسط الناز جمالی 02 آذر 1400 ساعت 23:56