در این ویدیو به بررسی نمودار سهم دتولید پرداخته ایم.
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط مجتبی ترکی 13 اسفند 1401 ساعت 11:31
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 28 تیر 1401 ساعت 11:02
بررسی نمودار نماد غزر
توسط مجتبی ترکی 04 تیر 1401 ساعت 12:21
به روز رسانی تحلیل تکنیکال...
توسط حاتمی 29 خرداد 1401 ساعت 14:44