در این ویدیو به بررسی نمودار غزر در بورس تهران پرداخته ایم.
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط مجتبی ترکی 13 اسفند 1401 ساعت 11:31
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 28 تیر 1401 ساعت 11:02
بررسی نمودار سهم...
توسط مجتبی ترکی 13 تیر 1401 ساعت 14:54
به روز رسانی تحلیل تکنیکال...
توسط حاتمی 29 خرداد 1401 ساعت 14:44