آشنایی با مفاهیم مقدماتی در...
توسط فاطمه محرابی 17 خرداد 1400 ساعت 07:04
گام سیزدهم آموزش ; عرضه و تقاضا در...
توسط مرضیه گل محمدی 11 مهر 1400 ساعت 08:29
بررسی ارزش دارایی های...
توسط الناز جمالی 11 مهر 1400 ساعت 23:54
گام چهاردهم آموزش ; وضعیت نمادها و...
توسط مرضیه گل محمدی 18 مهر 1400 ساعت 08:55