در این ویدیو به بررسی نمودار سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین با نماد حآفرین پرداخته ایم.

 

 بررسی نمودار سپاها
توسط مجتبی ترکی 17 خرداد 1401 ساعت 05:48
تحلیل نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 04 خرداد 1401 ساعت 03:47
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 02 خرداد 1401 ساعت 00:18
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 24 اردیبهشت 1401 ساعت 08:07