در این ویدیو به بررسی نمودار سهام شرکت سیمان سپاهان پرداخته ایم.  بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 22 خرداد 1401 ساعت 07:19
تحلیل نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 04 خرداد 1401 ساعت 03:47
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 02 خرداد 1401 ساعت 00:18
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 24 اردیبهشت 1401 ساعت 08:07