در این ویدیو به بررسی نمودار سهام شرکت سیمان سپاهان پرداخته ایم.  بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 22 خرداد 1401 ساعت 15:49
تحلیل نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 04 خرداد 1401 ساعت 12:17
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 02 خرداد 1401 ساعت 08:48
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 24 اردیبهشت 1401 ساعت 16:37