در این ویدیو به بررسی نمودار شگویا پرداخته ایم و نواحی مهم قیمتی را برای این سهم بررسی کرده ایم.بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 22 خرداد 1401 ساعت 07:19
بررسی نمودار سپاها
توسط مجتبی ترکی 17 خرداد 1401 ساعت 05:48
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 02 خرداد 1401 ساعت 00:18
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 24 اردیبهشت 1401 ساعت 08:07