موارد اصلی در قرارداد سبدگردانی:

 

مشخص شدن کارمزد سبدگردانی

به طور کلی، کارمزد سبدگردانی درصدی از سود سبد است. البته، این سود همان اختلاف و مازاد سود حاصل شده از سبدگردانی نسبت به سود بانکی است. اگر این سود کم‌تر از سود بانکی باشد، کارمزدی از سبدگردان دریافت نمی‌شود. پس کارمزد با توجه به بازدهی به دست آمده از سبدگردانی حاصل می‌شود. هر چه قدر، آورده و یا همان سرمایه اولیه مشتری از حجم مشخصی بیشتر باشد، درصد کارمزد کمتری از او گرفته می‌شود

شروط و یا محدودیت‌هایی که سرمایه‌گذار در انجام معاملات برای سبدگردان تعیین می‌کند

سرمایه‌گذار می‌تواند در سبدگردانی محدودیت‌هایی قرار دهد. برای مثال شرط کند تا سبدگردان بر روی صنعت و یا شرکت خاصی سبدگردانی نکند و یا فقط در صنایع و شرکت‌هایی که او متمایل است، سبدگردانی را منحصر کند. این محدودیت‌ها به صورت رسمی در قرارداد ذکر می‌شوند.

نحوه گزارش‌دهی سبدگردان به سرمایه‌گذار

به ازای هر سبد، یک حق دسترسی نرم‌افزاری صورت می‌گیرد. در نرم افزار رسمی شرکت سبدگردانی تمامی اطلاعات و آمار مربوط به بازدهی سبد و همچنین، جزئیات سرمایه‌گذاری و معاملات سبد موجود است. بنابراین، سرمایه‌گذار همیشه می‌تواند از بازدهی سرمایه‌گذاری باخبر شود.

نظارت بر کار سبدگردانی

هر پرتفوی یا سبد یک امین دارد. یک موسسه حسابرسی وظیفه نظارت بر سبد را به عهده دارد. امین سبد یک نقش نظارتی دارد. او با دسترسی به نرم‌افزار سبدگردانی، مسئولیت کنترل قوانین سبدگردانی را بر عهده دارد. در صورتی که، سبدگردان از قوانین تخطی کند، موارد تخطی به صورت نامه‌ای کتبی در اختیار سازمان بورس، قرار می‌گیرد تا با سبدگردان برخورد قانونی شود.

مدت قرارداد سبدگردانی

بیشتر قراردادهای سبدگردانی یک ساله هستند زیرا بیشتر عوامل موثر در بازار سرمایه در مدت یک سال رخ می‌دهند. برای به دست آمدن یک سود حداکثری نیز، سهام‌های پرسودی انتخاب می‌شوند که با دیدی میان مدت نگه‌داری می‌شوند. با بستن یک قرارداد یک ساله، ریسک عملیات کم می‌شود و احتمال سودآوری افزایش می‌یابد. هرچند که سرمایه‌گذار می‌تواند طی قرارداد، میزان سرمایه خود را بیافزاید، آن را کم کند و یا قراردادش را فسخ نماید. برای آشنایی با این موارد می‌توانید به مقالاتی که در این رابطه در سایت وجود دارد، مراجعه فرمایید.

پایان قرارداد سبدگردانی

اگر مدت قرارداد به پایان برسد و قرارداد هم تمدید نشود، سبدگردان حق هیچ تغییری در سبد را ندارد. او موظف است تا طی دو روز کاری، وجوه سبد را به سرمایه‌گذار تقدیم کند و در صورتی که سرمایه‌گذار نمی‌خواهد تا دارایی‌های سبد به فروش برسند، باید این دارایی‌ها را به وی تحویل دهد.