گزارش روز

30 خرداد 1400 ساعت 00:41
پس لرزه‌ی انتخابات و تحرکات مثبت حقوقی‌ها
29 خرداد 1400 ساعت 07:30
گزارش بازار: واکنش مثبت به آمدن رئیسی
29 خرداد 1400 ساعت 00:58
بازار سرمایه در کولاک حقوقی‌ها
26 خرداد 1400 ساعت 08:52
گزارش بازار سرمایه: بورس با چاشنی احتیاط
26 خرداد 1400 ساعت 00:42
بانکی‌ها همچنان در صدر توجه
25 خرداد 1400 ساعت 07:09
گزارش بازار: بازی شاخص و ملاقات انتخاباتی
25 خرداد 1400 ساعت 00:27
بازار سرمایه در مسیر حمایت از بانکی‌ها
24 خرداد 1400 ساعت 05:40
گزارش بازار: رشد قیمت  های جهانی بود یا باز هم خودرویی ها ؟!
24 خرداد 1400 ساعت 00:34
بورس و تحرکات بی جان حقوقی ها
23 خرداد 1400 ساعت 06:20
گزارش بازار: "خودرویی" ها پرچمداران بازار
23 خرداد 1400 ساعت 00:15
تقاضا زیر پوست بازار
22 خرداد 1400 ساعت 06:33
گزارش بازار:در انتظار خبر