گزارش روز

24 آبان 1400 ساعت 14:41
گزارش بازار سهام: سرخپوشی شاخص ها
24 آبان 1400 ساعت 08:10
تغییر سهام سهامداران عمده /پول‌های پارک شده با ورود نامحسوس
23 آبان 1400 ساعت 14:33
گزارش روز: صعودی از جنس تکذیب
23 آبان 1400 ساعت 07:59
تغییر سهام سهامداران عمده /خریداران نامحسوس
22 آبان 1400 ساعت 15:43
گزارش بازار روز: الاکلنگ تقاضا; بازار دلار داغ شد
22 آبان 1400 ساعت 07:58
تغییر سهام سهامداران عمده /ترازوی برابر بین خریداران و فروشندگان
19 آبان 1400 ساعت 14:31
گزارش بازار: بورس مثبت ماند
19 آبان 1400 ساعت 08:09
تغییر سهام سهامداران عمده /هجوم نقدینگی به سمت پتروشیمی
18 آبان 1400 ساعت 15:08
گزارش روز بازار: سبز مجلسی
18 آبان 1400 ساعت 07:45
تغییر سهام سهامداران عمده /خریداران با شتاب خودرو همراه شدند
17 آبان 1400 ساعت 15:16
گزارش بازار سهام: پرتاب دلار بالای 28 هزار تومان
17 آبان 1400 ساعت 08:00
تغییر سهام سهامداران عمده /یکشنبه های سیاه بورس