گزارش روز

10 مهر 1400 ساعت 14:53
گزارش بازار: دلار; ناجی بازار؟؟
10 مهر 1400 ساعت 07:48
تغییر سهام سهامداران عمده / بیمه دی در صدر توجهات ؟؟
07 مهر 1400 ساعت 15:23
گزارش بازار:پرتاب شاخص در دقایق پایانی
07 مهر 1400 ساعت 07:42
تغییر سهام سهامداران عمده / عملکرد حقوقی‌ها در روز گذشته چطور بود ؟؟
06 مهر 1400 ساعت 14:54
گزارش بازار: از جهش نفت برنت تا درخشش پالایشی ها
06 مهر 1400 ساعت 07:38
تغییر سهام سهامداران عمده / خریدهای بسیار اما کم حجم
04 مهر 1400 ساعت 15:17
گزارش بازار: درخشش «فملی» در آسمان بورس
04 مهر 1400 ساعت 07:50
بازگشت بازار به مدار مثبت در پاییز
03 مهر 1400 ساعت 15:09
گزارش بازار: پاییز برای بورس سبز شد
03 مهر 1400 ساعت 07:57
حقوقی ها حامی «بازار سهام»
31 شهریور 1400 ساعت 14:53
گزارش بازار: رد پای امید در آخرین روز تابستان
30 شهریور 1400 ساعت 15:02
گزارش بازار:بازار سهام به قرن 1300 بازگشت...