گزارش روز

20 دی 1400 ساعت 14:22
گزارش بازار بورس: تاثیر نامحسوس وین بر بازار سرمایه/ آیا بازار سرمایه اصلاح خود را ادامه می دهد؟
20 دی 1400 ساعت 08:01
تغییر سهام سهامداران عمده /عقب گرد دلار و طلا پا به پای بورس
19 دی 1400 ساعت 08:05
تغییر سهام سهامداران عمده /ضعف تقاضا و سبز بی جان
18 دی 1400 ساعت 13:55
گزارش روز بازار: خودرویی ها لیدر بازار سرمایه ؟
18 دی 1400 ساعت 08:10
تغییر سهام سهامداران عمده /تابلو ایست خرید ممنوع مقابل خریداران
15 دی 1400 ساعت 08:31
تغییر سهام سهامداران عمده /روند معکوس خریداران در محدوده طلایی بورس
14 دی 1400 ساعت 15:21
گزارش بازار سهام: انگیزه ای برای سهامداران باقی نمانده است...
13 دی 1400 ساعت 08:00
تغییر سهام سهامداران عمده / معاملات کم رونق اما اصولی
12 دی 1400 ساعت 14:09
گزارش روز بازار: بازار سرما زده !
12 دی 1400 ساعت 08:18
تغییر سهام سهامداران عمده / بازار بی جان بورس
11 دی 1400 ساعت 15:16
گزارش روز بازار: بهتر از روزهای قبل است اما ریزشی است...
11 دی 1400 ساعت 07:45
تغییر سهام سهامداران عمده /تابلو احتیاط برای خریداران