در بازار معاملاتی دیروز، رنگی سبز در تابلو معاملات چشم نوازی می کرد و در همان دقایق اولیه، افزایش تقاضا گوی میدان را از دست فروشندگان مانده در صف قاپید و بازار دست خریداران افتاد. در نیمه ی اول بازار، شاخص کل بورس با تحرکات خریداران روند رو به رشدی را تجربه کرد و توانست بعد از چندین روز راه برون رفت از بحران را طی کند. از آنجایی که شاخص کل بورس در محدوده مثبت و شاخص کل  فرابورس در محدوده منفی نوسان داشت، میتوانستیم دریابیم که بیشترین حجم نقدینگی به سمت نمادهای بزرگ و شاخص ساز روانه شده است.