به گزارش پاداش سرمایه شرح بازار سرمایه در روز چهارشنبه  12 بهمن ماه 1401 به شرح زیر می باشد :

 

پیش گشایش بازار سهام در روز چهارشنبه 12 بهمن 1401 :

 سنگین ترین صف های خرید در این مرحله نمادهای اردستان ثجنوب لازما وسالت غذانه بوده اند هم چنین سنگین ترین صف فروش ها را نمادهای خبنیان خکاوه وساخت و تپکو داشته اند .  

 

قاب ابتدایی بازار روز چهارشنبه 12 بهمن ماه 1401 :  

تمام نماگرها اعم از شاخص کل بورس فرابورس و هم وزن سبز آغاز به کار کردند ، نمادهای خودرو و وبملت از جمله نمادهای موثر بر رشد شاخص کل تاکنون بودند . از صندوق های سهامی  خروج پول و به سهام و حق تقدم ورود پول صورت گرفته بود ، به گروه های سرمایه_گذاری صندوق_درآمد_ثابت  سیمانی خودرو بانک ورود پول حقیقی صورت گرفته بود ،  46 نماد با صف خرید و 38 نماد با صف فروش همراه بودند . هم چنین  افزایش تقاضا  در اکثر گروه های بازار و گروه هایی همچون فلزات_اساسی  بیمه محصولات_غذایی لبنی  دارویی  سیمان  شاهد افزایش  تقاضا بودیم . نمادهای  خودرو وبملت  کویر ، فجر بیشترین تاثیر مثبت را  شاخص_کل داشته اند .

پس از گذشت 10 دقیقه از بازار :

پس از گذشت 10 دقیقه از آغاز معاملات، قدرت فروشندگان در بازار بیش از خریداران بوده است  هم چنین تعداد نمادهای منفی و مثبت تقریبا با هم برابر بودند .

نیم ساعت از بازار امروز سپری شد :

ارزش معاملات خرد به  یک همت رسیده بود ، 250 نماد معاملاتی مثبتو  335 نماد معاملاتی منفی در پیش گرفته بود ، هم چنان معاملات کم رمق ادامه داشته بود و خریداران  تمایلی به خرید از خود نشان نمیدادند . هم چنین عرضه در بازار به وجود آمده بود ، شاخص کل بورس و فرابورس که در ابتدای بازار با رشد همراه بوده است پس از گذشت نیم ساعت از بازار با افت نمادهای شستا و شپنا ، شگویا زاگرس منفی گشتند.

    نمایی از نقشه_بازار  معاملات را در روز بازار روز جاری  شاهد هستیم :

 

www.padash.ir

 

در یک ساعتی که گذشت:

شاخص کل با افت 862 واحدی، به ارتفاع یک میلیون 555 هزار و 689 واحد رسید شاخص هم وزن نیز با افت 527 واحدی به عدد 486 هزار و 568 واحد رسید حقوقی ها 37 میلیارد تومان از حقیقی ها خرید کردند ، شاخص کل و شاخص هموزن که طی حدود یک  ساعت ابتدایی با افت همراه شده بودو نمادهای شستا، شتران، کگل، شپنا، شبندر و فارس از نمادهای موثر بر افت شاخص بودند .

با گذشت یک ساعت و 20 دقیقه از بازار مشاهده شد که :

پس از گذشت یک ساعت و نیم از شروع بازار 51 نماد با صف فروش و 59 نماد با صف خرید همراه شده بودند ، در ابتدای بازار تنها خروج پول از صندوق های سهامی شکل گرفته بود ولی با گذشت یک ساعت و 20 دقیقه از بازار مشاهده شد که ورود به صندوق های درآمد ثابت و خروج از سهام و حق تقدم صورت گرفته بود .    

پس از گذشت یک ساعت و 40 دقیقه از بازار :

ارزش معاملات خرد هم چنان با کاهش همراه بوده است شاخص کل بورس و فرابورس هم چنان منفی جریان یافته است ، علاوه بر آن در گروه خودرویی ها نماد خودرو و خساپا مجددا منفی گشته بودند گروه های سیمانی قند و شکر انبوه سازی و بیمه ای با افزایش تقاضا همراه گشته بود .هم چنان نمادهای فملی و نماد وپاسار از نمادهای موثر بر رشد شاخص کل بودند .

 دو ساعت از بازار را پشت سر گذاشتیم :

ارزش معاملات خرد تنها 2.6  همت  رسیده بود است.. صفوف خرید به تعداد 68 نماد و صف های فروش به تعداد  49 عدد رسیده بود  . خروج پول حقیقی 12 بهمن ماه 1401 ساعت 11:08مبلغ 54 میلیارد تومان است. 

پس از گذشت دو ساعت و 20 دقیقه از بازار :

شاخص کل با گذشت دو ساعت و 20 دقیقه از بازار  به مدار مثبت بازگشت ، نمادهای فملی و نماد وبملت از جمله نمادهای موثر بر رشد شاخص کل بودند شاخص کل که در حدود یک ساعت ابتدایی بیش از 1,800 واحد کاهش را تجربه کرده بود  158 واحد مثبت گشت .

با گذشت دو ساعت و نیم از بازار مشاهده شد که :

بازار سهام در آخرین روز کاری خود در این هفته با رشد نسبی تقاضا در برخی از نمادهای بزرگ و شاخص ساز آغاز بکار کرد که در همان دقایق ابتدایی شاهد پیشی گرفتن فروشندگان از خریداران بودیم اما با شروع نیمه دوم مربیان بهبود تقاضا در کلیت بازار سهام مشهود بطوری که نماگر کل با رشد قیمت ها در مدار مثبت قرار گرفته بود و نماگر هم وزن که نشان از روند قابل توجهی در نمادهای کوچک می داد با رشد بیش از 1000 واحد دنبال می شد. به نظر قدرت خریداران در حال افزایش بوده است و ارزش معاملات خرد به بیش از 3 همت رسیده بود  71 نماد با صف خرید و 55 نماد با صف فروش همراه گشته بود.

    در ادامه به بررسی ورود و خروج پول حقیقی خواهیم پرداخت :

در ساعت 09:30 خروج حدود 25 میلیارد تومانی پول_حقیقی

در ساعت 10:30 خروج حدود 12 میلیارد تومانی پول_حقیقی

در ساعت  11:30 خروج حدود 107 میلیارد تومانی پول_حقیقی را شاهد بودیم .

در ادامه به بررسی ورود و خروج پول حقیقی خواهیم پرداخت :

www.padash.ir

 

نیم ساعت تا پایان بازار باقی مانده بود :

ارزش معاملات خرد به 3,5 همت رسیده بود ، 330 نماد معاملاتی مثبت و 287 نماد معاملاتی منفی در پیش گرفته بود ، برترین نمادها با صف خرید نمادهای حآفرین لازما خاور خفولا بوده اند و نمادهای صدرنشین در صف فروش نمادهای خبنیان وسالت خکاوه گشان بوده اند  .

در نیم ساعت پایانی بازار مشاهده گردید که :

52 درصد از نمادها معاملاتی مثبت و 48 درصد از نمادها معاملاتی منفی داشته اند بازار در وضعیت تعادل به سر میبردند .در میان گروه ها  به گروه های حمل و نقل کالایی سرمایه گذاری بیمه پیامانکاری صنعتی ورود پول حقیقی صورت گرفته است هم چنین نمادهای کاما و  کدما تنها نمادهای مثبت معاملاتی در گروه معدنی‌ها بودند .

در یک ربع پایانی بازار مشاهده گردید که :

در بازار روز جاری بیشترین خروج از گروه پالایشی ها مخصوصا در نمادهای شتران شپنا و شبندر اتفاق افتاده بود . 

 

و در پایان :

و در انتها،  بازار متعادل به پایان رسید 50 درصد از نمادها مثبت و 50 درصد از نمادها منفی بوده است ، 93 درصد از نمادها با صف خرید و 57 درصد از نمادها با صف فروش همراه بوده است .

شاخص کل با رشد 675 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 557 واحدی به پایان رسید .نمادهای شپدیس و فملی از نمادهای موثر بر رشد و نمادهای کگل و شستا از نمادهای موثر بر افت شاخص کل بودند .

 

به صورت جمع بندی می توان گفت :

بازاری پر فراز و نجیب را به پایان رساندیم ، در روزهای ابتدایی افزایش عرضه در کلیت بازار اتفاق افتاده بود با وجود آنکه در روز های پایانی متعادل تر و با حجم کم  به پایان رسید ،

شاخص کل بورس با رشد  ۰.۰۵ درصدی  در ارتفاع یک میلیون و  557 واحدی به پایان رسید.

شاخص هم وزن نیز با رشد ۰.۳ درصدی به اتمام رسید

شاخص فرابورس با رشد 15 واحدی به 20 هزار و 251 واحد رسیده بود .

ارزش معاملات خرد به 4 هزار و 501  میلیارد تومان بوده است . .

بیشترین حجم معاملات  در پایان به گروه های  خودرو ساخت قطعات و سپس فلزات اساسی تعلق گرفته بود .

جریان خروج پول از بازار برخلاف ابتدای بازار تا پایان ادامه یافت  و تنها صندوق های درآمد ثابت با تزریق پول به کار خود پایان دادند ، بیشترین میزان خروج پول به گروه پالایشی ها تعلق گرفته بود ..

شپدیس ، فملی ، وبملت بیشترین  تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشته اند.

 

    به صورت جمع بندی می توان گفت :

www.padash.ir

 

اخبار موثر بر بازار روز جاری اخبار زیر می باشند :

1-افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها آغاز شد

2-تشکیل سازمان بازرگانی زیرنظر ریاست‌جمهوری تایید شد

3-تداوم معاملات گواهی سپرده ربع سکه در بورس کالا

4-اوجی: امیدواریم مجبور به واردات بنزین نشویم

5-پروژه‌های بزرگی از جمله پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد

6-بازگشت ۱۳ همت از جیب دلالان خودرو به چرخه تولید و مردم

7-شرکت خودروسازی سایپا در حالی دعوتنامه مشتریانی که برای موعد تحویل بهمن ماه ۱۴۰۱ خودرو سایپا ۱۵۱ را پیش خرید کرده بودند صادر کرد که با افزایش حدود ۳۰ میلیون تومانی همراه است ، نرخ قبلی این خودرو ۱۶۹ میلیون و ۸۷۱ هزار تومان بود که در دعوتنامه‌های جدید ۱۹۹ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان درج شده است./صداوسیما

8-ایران، بالاترین رشد در بین ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد جهان

9-بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد ، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند./ایبنا

10-معاملات برق سبز در بورس انرژی آغاز می‌شود 

 11-طرح فروش فوری وانت آریسان بدون قرعه‌کشی

12-دبیر انجمن قطعه‌سازان: گیج شده‌ایم به کدام ساز برقصیم؟  | عرضه خودرو در بورس کالا، تنها راه قانونی فرار از "منجلاب قیمت گذاری دستوری"  است.

13-قطعا اگر عراق و ترکیه بتوانند از مبادی دیگری نیاز گازی خود را تامین کنند، سراغ خریداران دیگری غیر از ایران خواهند رفت

14-نرخ سود تسهیلات قرض‌الحسنه تغییر نکرد

15-مجید عشقی گفت : عرضه خودرو در بورس کالا از تیرماه امسال شروع شد. اگر همانند سایر کالاها، عرضه خودرو در بورس کالا ادامه‌دار باشد و بخش عمده‌ای از تولیدها وارد بورس شود، می‌تواند قیمت خودرو را به تعادل برساند./سنا

16-بروزرسانی قیمت ارز و طلا و سکه: 1401/11/12 ساعت 13:30

دلار_آمریکا: 44,600 تومان
یورو_اروپا: 48,470 تومان
پوند_انگلیس: 54,920 تومان 
درهم_امارات: 12,300 تومان

اونس_جهانی 1,925.2 دلار
مظنه:   9,127,000 تومان
گرم_18_عیار: 2,106,900 تومان
سکه_بهار : 22,900,000 تومان
سکه_امامی : 24,200,000 تومان
نیم_سکه: 14,300,000 تومان
ربع_سکه: 9,250,000 تومان
سکه_گرمی: 5,000,000 تومان

 

 

جمله طلایی :

بگذار آن‌چه (از دیگری) می‌رسد در رسد، بگذار آن‌چه می‌گذرد در گذرد؛ مالک هیچ باش، هیچ‌چیز را پس نزن، بپذیر، اما نگه ندار، بیافرین اما از آنِ خود نساز
رولان_بارت
 
پرسود باشید 
 ✍🏻کارشناس بازار سرمایه :مرسده گونهآنچه از بازار به یادگار می ماند...
توسط مرسده گونه 27 اسفند 1401 ساعت 12:43
نگاهی به آخرین عکس های یادگاری 1401 و...
توسط مرسده گونه 27 اسفند 1401 ساعت 07:39
بازار به استقبال از...
توسط مرسده گونه 24 اسفند 1401 ساعت 13:42
سهم سهامداران از بازار...
توسط مرسده گونه 24 اسفند 1401 ساعت 07:55