اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

www.padash.ir

عملکرد ۶ ماهه گشان

شرکت گشان در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۴۱۷ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۷ درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۱۸۷ درصدی ۷۳۶,۲۲۹ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۶۱۹,۵۵۹ میلیون ریال رسید.

تعدیلات سنواتی سدشت

به موجب الزامات قانونی سازمان تامین اجتماعی و اظهار نظر حسابرس مستقل، مبلغ ۲۶۳.۴۳۹ میلیون ریال در حساب‌های شرکت سدشت بعنوان ذخیره ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در حساب سود و زیان انباشته منظور و حساب‌های سال‌های قبل از این بابت تعدیل و تجدید ارائه شده است. همچنین مطابق استاندارد شماره ۳۵ حسابداری (مالیات بر درآمد) مبلغ ۵۲.۳۸۸ میلیون ریال دارایی مالیات انتقالی در حساب‌ها ایجاد شده و در صورت‌های مالی سال جاری اعمال شده است.

عملکرد ۶ ماهه دقاضی

شرکت دقاضی در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۲,۲۸۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۲۹ درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۲۰۶ درصدی ۲,۸۰۱,۲۴۸ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۹۴۱,۱۹۹ میلیون ریال رسید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه جم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۴ افزایش سرمایۀ شرکت جم از مبلغ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱.۸.۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

برگزاری مناقصه غشاذر

شرکت غشاذر در نظر دارد، نسبت به نصب و اجرای کاشی کاری دیوار با متراژ ۳۰۰۰ متر مربع، اجرای کاشی کاری کف طبقات و سرویس‌های بهداشتی با متراژ ۱۸۰۰ متر مربع، اجرای فارسی بر با متراژ ۲۵۰۰ متر طول، اجرای قرنیز ضد اسید با متراژ ۶۰۰ متر طول، نصب ۱۳۰ عدد پله، اجرای قرنیز پله به طول ۱۵۰ متر، جهت ساختمان کارخانه شیر خشک، براساس برگ شرایط مناقصه عمومی اقدام نماید.

تعلیق نماد معاملاتی گشان

به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی گشان، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۸.۸ تعلیق می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی وسالت

به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی، نماد معاملاتی وسالت حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۸.۱۶ تعلیق می‌گردد.

www.padash.ir

شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه خکار

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت ایرکا پارت صنعت از مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۴۵۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ارائه گردید.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۸ درصدی آریان

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته‌ها.
موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۵ درصدی کرازی

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۱۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و حفظ سرمایه در گردش

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۳ درصدی دسانکو

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

اعلامیه پذیره نویسی عمومی تاپیکو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از مبلغ ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱۹,۳۶۸,۵۳۵,۵۳۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۳۱,۴۶۴,۴۷۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تعیین شده ست.

ثبت افزایش سرمایه ۱۳۳ درصدی میدکو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ افزایش سرمایۀ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه از مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه ۳۰ درصدی جم

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ افزایش سرمایۀ شرکت پترو شیمی جم از مبلغ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه  ۸۴۷۱ درصدی وآتوس

ظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ هیئت مدیرة شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور اصلاح ساختار مالی، تامین و اجرای برنامه¬های استراتژیک مدیریت و سهامدار عمده ارائه گردید.

 

تهیه کننده: تیم خبری پاداش
در امان ماندن از ریزش و راه های...
توسط مرسده گونه 11 دی 1401 ساعت 15:20
بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ /...
توسط الناز جمالی 04 آبان 1401 ساعت 07:30
بازار سرمایه ، پله ای به...
توسط مرسده گونه 28 شهریور 1401 ساعت 14:19
از کدال چه خبر؟
توسط الناز جمالی 28 شهریور 1401 ساعت 07:41