به گزارش پاداش سرمایه، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. طی امروز و روز‌های گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه  شملی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت ملی شیمی کشاورز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۱۱,۱۳۱,۲۳۲,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی  خمهر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مهرکام پارس از مبلغ ۴,۷۴۷,۷۱۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۶۲۷,۷۱۸ میلیون ریال، تعداد ۸۲۵,۳۴۹,۶۸۴ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱,۰۵۴,۶۵۰,۳۱۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تعیین شده ست.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی فگستر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۸۴,۰۸۴,۲۷۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ تعیین شده ست.

ثبت افزایش سرمایه خاور

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت ایران خودرو دیزل از مبلغ ۳۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی کزغال

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت زغال سنگ پروده طبس از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱,۴۳۲,۲۴۱,۸۶۹ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۷,۷۵۸,۱۳۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ تعیین شده ست.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۴ درصدی کایزد

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت فرانسوز یزد از مبلغ ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری‌های انجام شده و جلوگیری از خروج نقدینگی به منظور بهبود وضعیت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی طبق بند ف تبصره ۲ بخشنامه قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۸۰۰ درصدی فپنتا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنعتی سپنتا از مبلغ ۵۴,۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۲۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نسبت مالکانه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فروی

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ذوب روی اصفهان از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای گذشته که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.
اخبار روز بازار را در پاداش...
توسط الناز جمالی 03 آبان 1401 ساعت 08:03
از کدال چه خبر؟
توسط الناز جمالی 28 شهریور 1401 ساعت 07:41
زمان را برای مرور اخبار از دست...
توسط الناز جمالی 19 شهریور 1401 ساعت 07:35
کدام شرکت ها افزایش سرمایه...
توسط الناز جمالی 22 مرداد 1401 ساعت 08:12