احسان خاتونی کاشناس بازارسرمایه در گفت و گو با پاداش سرمایه گفت: بازار سهام امروز را با گپ منفی آغاز کرد، اما شدت آن مورد انتظار فعالان بازار نبود. وی افزود: تقریباً 92% تعداد نمادهای موجود در بازار در محدوده منفی به سر بردند که در این زمینه یک رکورد محسوب می شود. همچنین حجم و ارزش معاملات همچنان در مقادیر حداقلی خود بود و در این شرایط یک چهارم ارزش معاملات صرف خروج نقدینگی حقیقی ها از بازار شد. 


خاتونی بیان کرد: معاملات امروز به نحوی بود که گویی تازه ریزش بازار شروع شده است و  در بازار امروز تنها صندوق های با درآمد ثابت ورود نقدینگی حقیقی ها را ثبت کردند و سایر گروه ها و نمادها با خروج پول همراه بودند. همچنین گروه های شیمیایی و فرآورده های نفتی بیشترین خروج پول را داشتند.


این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: رفتار معاملاتی بازار در منفی بودن، تفاوتی در نمادهای بزرگ و کوچک را نشان نمی داد و اغلب نمادها و گروه ها به محدودی منفی ورود کردند؛ با این که شاخص کل نمایان گر بسیاری از واقعیات بازار نیست اما به هر حال این شاخص نیز با شکست محدوده های حمایتی 1 میلیون و 500 هزار و 1 میلیون و 450 هزار به تدریج به محدوده های حمایتی نسبتا محکمی در نقاط 1 میلیون و 400 هزار واحدی در حال نزدیکتر شدن است. 


به گفته وی؛ با توجه به این که بسیاری از سهام در محدوده های حمایتی قرار دارند فعالان بازار انتظار دارند فردا بازار و سهام به این محدوده ها عکس العمل نشان داده و یک برگشت در بازار داشته باشیم، اما متاسفانه باید گفت که تضمینی به تداوم آن نیست و تنها نکته امیدوار کننده این است که همچون امروز شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات باشیم؛ از طرفی هم تداوم رشد آرام حجم و ارزش معاملات نشان دهنده تمایل بیشتر بازار به خرید است.

 

تهیه کننده: تیم خبری پاداش سرمایه

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید